SuomiEnglantiNorjaRanska

Yritys

 

 

Yritysesittely

Anaika Wood Group Ltd Oy on merkittävä kotimainen puunjalostusyritys, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1993. Yritys työllistää kolmen maakunnan alueella noin 150 puualan ammattilaista.

Raaka-aineena lähipuuta

Anaika Wood Groupin jalostuslaitokset sijaitsevat Lieksassa ja Joensuun Kiihtelysvaarassa. Sahalaitokset ovat Iisalmen Soinlahdessa ja Toivakassa. Raaka-aineena käytämme lähipuuta: Savon ja Keski-Suomen suorarunkoista ja terveoksaista kuusta sekä kiinteää ja kaunisrakenteista Pohjois-Karjalan mäntyä.

Puu hyödynnetään viimeiseen lastuun saakka

Puuraaka-aineen jalostamme sahatavaraksi, höylätavaraksi ja liimapuuksi. Tuotannon sivutuotteena syntyy mm. kutterilastua koti- ja lemmikkieläinten kuivikkeeksi sekä sahanpurua ja haketta paperitehtaiden ja lämpölaitosten raaka-aineeksi.

Vientiä eri puolille maailmaa

Anaika Wood Groupin tuotannosta 30% koostuu liimapuupalkeista, 45% rakennehöylätavarasta ja 30% sahatavarasta. Suurin osa tuotteista viedään Japaniin ja muualle Aasiaan. Lisäksi tuotteita viedään eri puolille Eurooppaa, Pohjois-Afrikkaa ja Yhdysvaltoja.

 

Yrityksen arvot

Anaika Wood Group Ltd Oy:n raaka-ainehankinta perustuu kestävän metsätalouden periaatteisiin. Ympäristön huomioiminen ja puhtaat lähialueen raaka-aineet ovat tärkeitä toimintaa ohjaavia tekijöitä. Ympäristön kuormitusta pyritään pienentämään minimoimalla päästöjä ja energiankulutusta.

Jalostamme puun viimeiseen lastuun saakka. Sahauksen ja jalostuksen sivutuotteet hyödynnetään energian tuotantoon uusiutuviksi polttoaineiksi, kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineeksi ja kotieläinten kuivikkeeksi.

 

Anaika Wood Group Ltd Oy:n toiminnan periaatteet

Anaika Wood Group Ltd Oy:n raaka-ainehankinta perustuu kestävän metsätalouden periaatteisiin. Ulkopuolisen kolmannen osapuolen suorittaman sertifioinnin avulla asiakas voi varmistua siitä, että tuotteiden puuraaka-aine on kasvatettu hyvän metsänhoidon kriteerejä noudattaen.

Yrityksen tuotantolaitokset eivät vastaanota raaka-ainetta, joka on peräisin suojelualueelta tai laittomasti hakatuista metsistä. Anaika Wood Group Ltd Oy sitoutuu raaka-aineen hankinnassa, tuotannossa ja myynnissä PEFC:n (Programme for the Endorsement of Forest Certification Systems) puun alkuperäketjun hallinnan standardin mukaiseen toimintaan. Anaika Wood Group Ltd Oy:lle on myönnetty puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti ja PEFC-tuotemerkin käyttöoikeus.

Anaika Wood Groupin toiminnassa kiinnitetään jatkuvasti huomiota ympäristön kuormituksen pienentämiseen. Ympäristön huomioiminen ja puhtaat raaka-aineet ovat tärkeitä toimintaa ohjaavia tekijöitä. Ympäristön kuormitusta pyritään pienentämään minimoimalla päästöjä ja energiankulutusta. Tuotannon kemikaaleissa käytetään mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia aineita. Jalostuksessa raaka-ainehukka pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Sahauksen ja jalostuksen sivutuotteet hyödynnetään uusiutuviksi polttoaineiksi ja kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineeksi.

Anaika Wood Group Ltd Oy kouluttaa jatkuvasti henkilöstöään. Puun alkuperäketjun ja ympäristöasioiden laajempi hallinta varmennetaan säännöllisten sisäisten ja ulkoisten auditointien sekä johdon raportoinnin avulla.

Asiakkaiden tarpeet ja heiltä tullut palaute ohjaavat yrityksen johdon ja henkilöstön toimintaa sekä tuotekehitystä. Toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ympäristön kannalta paremmiksi ja kestävän kehityksen mukaiseksi.

Anaika Wood Group Ltd Oy tiedostaa toimintansa ympäristövaikutukset. Ympäristöongelmat pyritään ennaltaehkäisemään ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet suoritetaan välittömästi. Yrityksen toiminnasta ja toiminnan ympäristövaikutuksista viestitään avoimesti ja totuudenmukaisesti.

Toimitusjohtaja
Markku Maukonen