SuomiEnglantiNorjaRanska

Tuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

Puu taipuu moneksi

Luja suomalainen mänty- ja kuusiraaka-aine takaavat tuotteidemme korkean laadun.

Joustava tuotantojärjestelmämme mahdollistaa laajan skaalan eri tuotekokoja ja -pituuksia, joista asiakas voi valita.

Kuusi- ja mäntytuotteemme ovat lujuusominaisuuksiensa ansiosta kestäviä ja kauniita käyttää taloissa ja monenlaisissa rakenteissa. Ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi kattorakenteisiin (max. 6 metriä), talojen kantaviksi palkeiksi, portaiden osiksi, lasten leikkipaikkarakenteisiin, erilaisiin piharakenteisiin, autokatoksiin, hirsimökkeihin, sorvatuiksi tuotteiksi, ovi- ja ikkunakarmeihin.

Liimapalkkien toimituskosteus on alle 15%, joten tuotteet soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Höylätavaroiden toimituskosteus on 16 – 18 %.

Tuotevalvonta ja sertifikaatit

Sitoudumme korkealaatuisiin raaka-aineisiin ja ympäristön suojelemiseen

Anaika Wood Group Ltd Oy:n raaka-ainehankinta perustuu kestävän metsätalouden periaatteisiin. Yritys sitoutuu raaka-aineen hankinnassa, tuotannossa ja myynnissä PEFC:n (Programme for the Endorsement of Forest Certification Systems) puun alkuperäketjun hallinnan standardin mukaiseen toimintaan.

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että tuotteemme ovat tarkoin testattuja ja ajantasaisten standardien mukaisia. Oma laboratoriomme valvoo tuotantoa jatkuvasti ja varmistaa tuotteiden laadukkuuden. Jokaisen vuoron tuotannosta otetaan tietty määrä tuotteita tuotetestaukseen. Tuotevalvontaa tehdään Japanin JAS-standardin ja eurooppalaisen EN-standardin mukaisesti (CE –merkki).

Laboratoriossa tuotteistamme testataan mm. mittatarkkuus, kosteus, lamellien murtolujuus, sormijatkoksen lujuus ja liimattujen tuotteiden formaldehydipäästöt. Liimasaumojen lujuus testataan delaminointitestillä ja leikkauslujuustestauksella.

PEFC = (Programme for the Endorsement of Forest Certification Systems) PEFC- merkki kertoo, että puu on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä, tai että tuotteessa on käytetty puuraaka-ainetta, joka on peräisin kestävästi hoidetusta sertifioidusta metsästä.

Serifikaattimme »

 

JAS = Japanese Agricultural Standards (japanilaiset maatalouden standardit) Japanin valtion myöntämä standardi maatalousperäisille tuotteille, johon mm. sahatavara ja liimapalkki kuuluvat. Pakollinen kantaviin rakenteisiin tehtävillä liimapalkeilla. Japanin rakennusviranomaiset edellyttävät liimapalkkien olevan JAS -standardin mukaan sertifioituja.

Sertifikaattimme »

CE = (CE=la Communautée européenne) CE–merkintä on valmistajan vakuutus viranomaisille ja ostajille siitä, että tuote täyttää kaikkien sitä koskevien Euroopan yhteisön mukaisten direktiivien vaatimukset ja on läpikäynyt asianmukaiset vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt.

Sertifikaattimme »

Tuote-esimerkit

LIIMAPALKIT

Palkit

  Paksuus 90-140 mm  
  Leveys 120-420 mm  
  Pituus 1800-4500 mm (somijatkeella 6000 mm)  

Pikkupalkit

  Paksuus 45-90 mm  
  Leveys 80-300 mm  
  Pituus 1800-4500 mm (somijatkeella 6000 mm)  

Liimalaudat

  Paksuus 18-47 mm  
  Leveys 180-300 mm  
  Pituus 1800-4500 mm (somijatkeella 6000 mm)  

Pilarit

  Paksuus 60-140 mm  
  Leveys 60-140 mm  
  Pituus 1800-4500 mm (somijatkeella 6000 mm)  

HÖYLÄTUOTTEET

Kuusi

  • Massiivipuupilarit ja palkit
  • Väliseinätolpat / Mabashira
  • Rimatuotteet / Taruki
  • Lujuuslajiteltu, höylätty runkotavara

Mänty

  • Terassilaudat

SAHATAVARA

Kuusi- ja mäntysahatavara erikoispituuksilla

Pienpuusta tuoreena tai kuivattuna

  • 1 ex log sahatut mänty- ja kuusiparrut sekä urapuut
  • muut pienpuutavarat